twitter logo facebook logo my space logo rss logo

POP KULTURA U ŠKOLAMA

Kultura je novi nogomet. Rolamo. Kulturom protiv nekulture & idiotizma na svim državnim razinama. Dobijamo svako toliko medijski press back up za pop kultura se fura spiku. Radimo na udžbeniku “Pop kultura” (radna skupina sjajnih stručnih suradnika), već sad se škole predbilježuju za jesen i novu školsku godinu za gostovanja i predavanja. Nema labavo. Samo do kraja i dok ne ostvarimo zacrtano…